Humade crafts workshop 22/10/2021 19:00

Humade crafts workshop / Γιούλα Κουτσουμπού στο Handmade and Recycled Theater Festival

Διάρκεια : 90′

Ερχόμαστε από την πόλη της Μυτιλήνης με απέραντη χαρά να μεταμορφώσουμε παρέα «άχρηστα» υλικά σε απλές κι όμορφες κατασκευές!
Οι δημιουργίες μας θα είναι εύκολες,
πρακτικές κι ευχάριστες και το μόνο που θα χρειαστούμε από εσάς είναι ένα ψαλιδάκι!
Εργαστήριο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης για παιδιά
-Μουσικά όργανα από “άχρηστα υλικά”
-Πορτοφολάκια από σακουλάκια καφέ
-Σφραγίδες από φελλούς
-Παιχνίδια από ρολά χαρτιού υγείας
Εισηγήτρια : Κουτσουμπού Γιούλα
22/10/2021 19:00
Humade crafts workshop/ Gioula Koutsoumbou at the Handmade and Recycled Theater Festival

Duration: 90΄

We are coming from Mytilene with huge joy to transform together waste materials intosimple and beautiful crafts!
Our creations are easy, practical and pleasant, the only thing we need from you it is a scissors!
Creative upcycling workshop with kids
-Musical instruments out of discarded materials
-Wallets out of coffee bags
-Stamps out of corks
-Toys out of toilet carton tubes

Workshop responsible: Yioula Koutsoubou

22/10/2021 19:00

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.